Улаанбаатар хотын 7-р хороололын дулаан,цэвэр,бохир ус,цахилгааны угсралтын ажил

Хэрэгжиж буй төслүүд

Манай компани нь БНХАУ-ын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа УБ хотын 7-р хороолол,МҮОНРТ-ийн орчимд баригдах шинэ орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч “Бээжин констракшн инженеринг групп”ХХК-тай тус ажлыг гүйцэтгэхээр туслан гүйцэтгэгчийн гэрээ байгуулан ажлаа эхлүүлэн ажмилттай явж байна.2012 онд УБ хотын дулааны 6-4 холбоос гол шугамын өргөтгөлийн ажлыг гүйцэтгэн улсын комисст хүлээлгэн өгөөд байна. Тус ажлын төсөвт өртөг нь нийт 47 сая америк доллар бөгөөд 7-р хороололд гадана цэвэр усны Ф100-300 мм-ийн 3.48км шугам,гадна бохир усны Ф200-400мм-ийн 2.3км шугам,21-р коллектор Ф600мм-ийн 1.54км шугам,6ба4-ийн Ф32-426мм-ийн 0.66км урт холбоос шугам,Дулаан дамжуулах төв 6ш,гадна дулааны Ф32-500мм-ийн 6.8км урт шугам,2х630-ын цахилгааны дэд өртөө 14ш,хувиарлах байгууламж 4ш,38.4км урт 10кв-ын кабель,5.73км урт 0.4кв-ын кабелийн угсралт,ЦДАШ-ын 25.2км урт кабелийн буулгалтын ажил,кабель шугамын сувгийн  угсралтын ажил,МҮОНРТ-ийн орчмын хорооллын гадна цэвэр усны Ф300мм-ийн 1.76км урт шугам,гадна бохир усны Ф250-400мм-ийн 4.74км урт шугам,гадна дулааны Ф40-450мм-ийн 4км урт шугам,Дулаан дамжуулах төвлөрсөн төв 1ш, 1000м3-ын усан сан 2ш,өргөлтийн насосны станц,КТПН-ын угсралт,2х630кВ-ын хаалттай дэд өртөө 19ш,2х1000кВ-ын хаалттай дэд өртөө 3ш,Хувиарлах байгууламж 3ш,тэдгээртэй холбоотой 9.6км урт цахилгааны кабель шугам,12.72км урт 10кв-ын кабель шугам,кабель шугамын суваг,дэд өртөөний ЦДАШ буулгах ажил,мөн 220/110/35кВт-ын УБ дэд станцын өргөтгөл,УБ дэд өртөөнөөс 7-р хороолол хүртэлх 110кВт-ын 14.9км урт ЦДАШ,110/35/10кВт-ын 2х40мВа дэд станцын тоног төхөөрөмжийн угсралт,110/35/10кВ-ын ил хувиарлах байгууламжийн БУА,Хувиарлах байгууламж ба удирдлагын төвийн БУА,7-р хорооллос Радио телевиз дэд станц хүртэл 110кВ-ын 8.4км урт ЦДАШ,110/35/10кВт-ын 2х40мВа дэд станцын тоног төхөөрөмжийн угсралт,110/35/10кВ-ын ил хувиарлах байгууламжийн БУА,Хувиарлах байгууламж ба удирдлагын төвийн барилга угсралтын ажил хийгдэнэ.

                                
Share Tweet Pin it