Architecture

714 метр урт шугамын шинэчлэлтийн ажил


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\greenbutton-001\www\ENCC\wp-content\themes\modernist\functions.php on line 68
Нийслэлийн хөрнөгө оруулалтаар Сүхбаатар дүүргийн 4-р хороо, Нэг...

read full article

Architecture

Усан сангийн барилгын ажлын явц


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\greenbutton-001\www\ENCC\wp-content\themes\modernist\functions.php on line 68
НИТХТ-ийн 2006 оны 12 дугаар сарын 06-ны 267 дугаар тогтоолоор батлагдс...

read full article

Мэдээ мэдээлэл

Тохижилтын ажил

Architecture

Тохижилтын ажил


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\greenbutton-001\www\ENCC\wp-content\themes\modernist\functions.php on line 68
Улаанбаатар хотын орон сууцны VII-р хороололд тавигдах бохир усны ...

read full article

Мэдээ мэдээлэл

Ажлын явц

Architecture

Ажлын явц


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\greenbutton-001\www\ENCC\wp-content\themes\modernist\functions.php on line 68
НИТХТ-ийн 2006 оны 12 дугаар сарын 06-ны 267 дугаар тогтоолоор батлагдс...

read full article

Architecture

Машин, техник


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\greenbutton-001\www\ENCC\wp-content\themes\modernist\functions.php on line 68
[gallery link="file" ids="232,233,234,235,236,237,231"]...

read full article

Мэдээ мэдээлэл

Захирлын мэндчилгээ

Architecture

Захирлын мэндчилгээ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\greenbutton-001\www\ENCC\wp-content\themes\modernist\functions.php on line 68
“И ЭН СИ СИ” ХХК –тай хамтран ажилладаг түншүүд  та бүхний энэ ө...

read full article

Мэдээ мэдээлэл

Ажлын явц

Architecture

Ажлын явц


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\greenbutton-001\www\ENCC\wp-content\themes\modernist\functions.php on line 68
“И ЭН СИ СИ”ХХК нь 2010 оноос барилга угсралтын чиглэлээр идэвхтэ...

read full article